Ankieta Absolwenta Szkoły

Celem ankiety jest analiza losów absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.
Wyniki ankiety umożliwią ewaluację procesu dydaktyczno – wychowawczego w naszej szkole.


1. Imię i nazwisko:

2. Rok ukończenia szkoły:

3. Po ukończeniu szkoły:

kontynuujesz naukę na studiach dziennych
kontynuujesz naukę na studiach zaocznych lub wieczorowych
kontynuujesz naukę w szkole policealnej
aktualnie nie uczysz się w żadnej szkole
pracujesz

4. Miejsce dalszego kształcenia:

nazwa uczelni/szkoły:
wydział:
kierunek/specjalność:
miejscowość

5. Miejsce pracy:

nazwa zakładu:
miejscowość:
stanowisko:

6. Inne ważne informacje (ukończone kursy, działalność społeczna):

7. Adres email


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb szkoły niezbędnych do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).